Upravljamo kapitalske naložbe RS in SOD

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
10.4.2014

Sklenjena je Mandatna pogodba s finančnim svetovalcem pri prodaji 72,88 % deleža v družbi Cinkarna Celje, d. d.

Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 8. 4. 2014, kot eden izmed prodajalcev družbe Cinkarne Celje, d. d., sklenila Mandatno pogodbo s finančnim svetovalcem ...

Več...
 
Skupščine družb
14.4.2014

Banka Celje, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Banka Celje, d. d., z dne 11.4.2014

Več...
Izobraževanje za družbe
8.4.2014

Izobraževalno srečanje 15/2014: Mednarodno poslovanje in internacionalizacija slovenskih podjetij

Naslov predavanja: Mednarodno poslovanje in internacionalizacija slovenskih podjetij; Datum izvedbe: četrtek, dne 24. aprila 2014, ob 14. uri; Lokacija: SMELT, Dunajska 160, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju).

Več...
Sporočila za javnost
3.4.2014

SOD prejela kupnino za delnice družbe Helios, d. d., Domžale

Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 3. 4. 2014, kot eden izmed prodajalcev na podlagi sklenjene pogodbe z družbo Remho Beteiligungs GmbH (“Rembrandtin Holding”) kot kupcem, prejela kupnino in je kupcu preknjižila delnice družbe Helios, d. d., Domžale v njenem imetništvu. S tem se je uspešno zaključil postopek prodaje delnic družbe Helios, d. d., Domžale.

Več...
 
Skupščine družb
3.4.2014

Holding Slovenske elektrarne, d. o. o

Poročilo o sklepu ustanovitelja HSE, d. o. o., z dne 26. 3. 2014

Več...
Sporočila za javnost
2.4.2014

Matej Pirc novi predsednik uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d.

Uprava Slovenske odškodninske družbe si bo z novim predsednikom še naprej prizadevala za delovanje po najvišjih standardih korporativnega upravljanja ter dosledno izplačevanje odškodnin upravičencem

Več...
Sporočila za javnost
2.4.2014

Prodaja družbe Telekom Slovenije, d. d.

Ljubljana, 2. 4. 2014 - Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 2. 4. 2014 v imenu Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Pozavarovalnice Sava, d. d., Zavarovalnice Triglav in v svojem imenu(»prodajalci«) v tujem in slovenskem mediju objavila ...

Več...